Posts

Showing posts from June, 2021

Apresasyon Para Sa Akong Kaugalingon nga Bangko ( BDO- CDO Cogon Branch )

Image
Adunay   usa  ka sitwasyon   nga   nahitabo   sa   usa   nako  ka  higala diin ako mapasalamaton  sa akong kaugalingon nga branch nga bangko, ug kini mao ang BDO Cogon Branch, Cagayan de Oro City  Ang  akong   higala   nakadawat  ug dako nga salapi ug   dinalian   ang   pagbalhin   niini sa   iyahang  ATM.   Ang  problema   sa   diha   nga   siya   misulay   sa   pag  withdraw   sa  iyang  salapi ,  padayon   nga   gapahibalo  ang  ATM  nga   naggamit   siya  sa  sayup   nga  PIN.   Ang  akong   higala   naguol  ug  nabalaka   nga  basin ma-block ang  iyang  ATM.  Gikinahanglan   na   gyud niya  ang  salapi .   Maayo  na  lang,  abri  ang iyang b angko   sa   maong   adlaw  ug nailisan niya iyahang PIN pag-usab  sa   dili   madugay  —  pagkahuman  nga gi fill-up ang mga   kinahanglanon   nga   mga   dokumento   alang   sa   pagbag -o  sa  PIN  sa   bangko .   Ang  akong   higala   naggamit ug  lain  nga   bangko   (Ako gagamit ug BDO nga account )  apan  ang  iyahang   istorya  naghimo