Pahibalo Gikan sa BDO: Pagbantay Sa Mga Loan Scammers

Bag- ohay lamang, nakadungog ako ug balita online bahin sa mga loan scammers. Daghan niini ang nabiktima sa pagpangilad. 

Ang mga loan scammers adunay usa ka tumong: Ang mailad ka sa paghatag sa imong loan payments sa ilaha. Ila kini ginabuhat pinaagi sa pagpaka arung ingnon nga sila mutabang sa imong loan nga paspas ug dali ra ang pag proseso. 

Kung ikaw nag apply sa loan, ang scammer mangayo ug kwarta sa imo ingon nga parte kini sa pag process sa imong loan. Kasagara ang scammer mag representa sa ilang kaugalingon nga aduna silay koneksyon sa bangko o sa lending nga kompanya. 

Apan sa tinood, dili kini konektado sa bangko o sa lending nga kompanya. Kung ikaw kamulo pa nga gabayad sa imong loan or interesado ka nga magkuha ug loan, hinumdumi kini nga pahibalo arun ma protektahan imong kaugalingon sa mga scammers: Bayari ang imong loan pinaagi lamang sa imong bangko. 


Adunay duha kay pamaagi: 

 1. Ang pag adto mismo sa imong bangko arun sa pagbayad 

 2. Ang automatic debit arrangement sa imong bangko 

Kini nga pamaagi sa pagbayad, mu aplikar kini sa imong car loans, home loans, ug business loans. Kung adunay magsulti kanimo sa pagbayad sa ubang pamaagi, pagbantay kay mao kana ang mga sinyales nga gina target ka sa loan scammer. I-report kini diretso sa imong bangko. 

Pangutana sa imong bangko bahin sa auto-debit arrangements. Ang Automatic Debit Arrangement (ADA) mas dali ug dili hasol nga pamaagi. Kini nga pamaagi mu transfer sa imong kwarta gikan sa imong BDO Savings o Checking account paingon sa imong loan payments kada bulan. 

Busa pagbantay kanunay ilabi na kung adunay mag offer kanimo ug paspas nga pamaagi sa pagbayad sa imong loan, bisan pa ug gi offer ni sa imong kaila or parenti, ayaw pagsugot diretso. Tawagi imong bangko or lender para ma verify kung kini nga tawo authorized agent o legit ba ang iyang gina-offer.

Pagbantay gayud labina kung mag transfer ug kwarta sa personal nga account. Kung adunay mu ingon kanimo nga magbayad ug loan pinaagi sa personal nga bank account, warning sign na kana nga ga deal ka sa mga loan scammer. 

I aplikar kini nga mga tips arun sa pag protekta sa imong kaugalingon sa mga scammers.

Popular posts from this blog

Kaamulan Festival 2023 Schedule of Activities

Impulsive Christmas Shopping

Explore Bukidnon: Popular Places To Visit in Bukidnon