Posts

Showing posts with the label teachers

OUR TEACHERS. OUR HEROES.

Image
  Sa likod ng bawat matagumpay na tao ay isang mabuting guro. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng mga Guro, ini-alay ko ang post na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga guro. Sa gitna ng kanilang teaching load ngayong pandemic, sa likod ng kanilang mga ngiti, may kanya-kanya silang laban sa buhay na hindi natin alam. Isang halimbawa ang kwento ni Teacher Buenalice Balungay mula sa Nalilidan Elementary School, Sultan Kudarat. Si Teacher Buenalice ang tumatayo bilang breadwinner ng kanilang pamilya. Dahil sa Teacher’s Loan ng BDO Network Bank, natupad niya ang kanilang mga pangarap: napag-aral niya ang kaniyang mga kapatid, nabibili niya ang mga kailangang gamot ng kanyang mga magulang, nakapagsimula siya ng munting negosyo, naipagawa niya ang kanilang bahay, at nakapag-aral siya ng Masters. Kaya sa selebrasyon ng Teacher’s Month , pasalamatan natin ang mga guro at ipakita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-tag sa kanila sa seksyon ng komento, pagbabahagi ng inyong mga ala